هدف

چگونه موانع تغییر را بردارید

قدرت تغییر

اکثر انسان‌ها در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. اما چنانچه از نتایجی که در اثر تغییرات برایشان حاصل می‌شود مطلع باشند، سعی و تلاش جدی‌تری را برای ایجاد تغییرات خواهند کرد.

ادامه نوشته

پیش‌بینی موفقیت در زندگی

موفقیت در زندگی

موفقیت فقط این نیست که چقدر از نردبان بالا رفته‌اید. جنبه‌های دیگری از زندگی وجود دارند مانند ایجاد رابطه سالم بین کار و خانواده، دنبال کردن و رسیدن به اهداف و رؤیاهایتان.

ادامه نوشته