آرامش

خوشبختی چیست؟

خوشبختی چیست؟ خوشبختی در حقیقت به دست آوردن شادی‌های کوچکی است که در مجموع حس خوبی به انسان می‌دهد.

ادامه نوشته

سعی کنید با ارزش شوید!

سعی نکید موفق شوید، سعی کنید با ارزش شوید. وقتی با ارزش شدید موفقیت ها پی در پی رخ خواهند داد. با ارزش بودن زمینه ساز دستاوردهای بزرگ خواهد شد.

ادامه نوشته

قرص سحرآمیز موفقیت

جملات موفقیت   برای رسیدن به موفقیت باید هدف های بزرگ را انتخاب کرد و برای به دست آوردن آن تا پای جان تلاش و پایداری نمود. (جملات موفقیت)

ادامه نوشته