Home / پول / فقط خودتان عامل توانگری زندگی هستید
توانگری
توانگری

فقط خودتان عامل توانگری زندگی هستید

خودتان سرچشمه فراوانی و توانگری تان هستید. از طریق پرداختن به احساس ها و اندیشه ها و نیات خود می توانید در راه آفرینش هر آنچه خواهانید مهارت پیدا کنید.

خودتان منشأ گنج هایتان هستید، نه کار و سرمایه گذاری ها و همسر و والدین یا سایر آشنایانتان. با پیوستن به فراوانی لایتناهی جان یا ضمیر برترتان (ضمیر ناخودآگاه)، با گشودن ارتباطتان به روی نیروهای برتر، سرچشمه فراوانی خویش می شوید.

تملک دارایی یا اکتساب اشیاء، به اندازه تبحر در فرآیند آفرینش آنها اهمیت ندارد. چون به محض تبحر بر این فرآیند، توانگری تان دیگر تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا اوضاع و شرایط بیرونی قرار نمی گیرد.

زیرا خواهید توانست هر گاه که بخواهید، آنچه را که می خواهید، بیافرینید. آموختن آفرینش فراوانی، فرایند رشد را به همراه دارد. زیرا شاید لازم باشد اندیشه تان را درباره آنچه سزاوار خود می دانید عوض کنید، یا باورهایتان را درباره شایستگی های خود گسترش دهید.

فرایند به دست آوردن هر چیز تازه، خواه اتومبیل یا خانه یا درامد و پول بیشتر، رشد و دانش و آموزش مهارت های تازه یی برایتان به ارمغان می آورد. با تسلط بر این فرایند، خواهید توانست توانگری یا هر چیز دیگری را که به وجود می آورید، به صورت وسیله یی برای گسترش آگاهیتان به کار ببرید. یعنی این فرایند کمکتان می کند تا خودتان را به طرز کاملتری بیان و عیان کنید.

اندیشه ها همچون اجسامی مادی جوهری ملموس دارند. اگر چه هنوز علم قادر به اثبات این واقعیت نیست. می توانید اندیشه هایتان را به صورت مغناطیس بنگرید. این مغناطیس ها به جهان بیرون می روند، و جوهرهایی مناسب خود را جذب می کنند. به عبارت دیگر، به خود شکل می بخشند و خود را متبلور می سازند.

هر آنچه که در پیرامونتان وجود دارد، روزگاری اندیشه ایی در ذهن یک شخص بود. اتومبیلها، جاده ها، خانه ها، ساختمانها، شهرها، همه و همه پیش از آنکه به شکل واقعیتی ملموس درآیند، به صورت اندیشه در ذهن انسان وجود داشتند.

اندیشه هایتان تعیین کننده الگوی چیزهایی است که قرار است آفریده شوند. عواطفتان به اندیشه هایتان نیرو می بخشند و آنها را از عالم درون به عالم بیرون می کشانند. هر اندازه عواطفتان نیرومندتر باشد، سریعتر آنچه را به آن می اندیشید می آفرینید و به هدف دست می یابید.

نیت یا قصدتان، اندیشه ها و عواطفتان را با تمرکزی پیوسته هدایت می کند، و مادامی که به خواسته تان نرسیده اید، این تمرکز پیوسته را حفظ می نماید.

برای کسب توانگری و ثروت باید بر اندیشه خود نسبت به پول تسلط داشته باشید و نگرش شما به کسب سرمایه کاملا مثبت باشد. شما هیچ گاه به پول و ثروت دست نمی یابید اگر نسبت به پولدارها بدبین باشید. چطور می خواهید پولدار شوید در حالی که از دید شما همه آنها کلاهبردار هستند؟!

اگر شما تفکر و دید مثبتی به افراد ثروتمند داشته باشید و خودتان را هم دست کم نگیرید، می توان به جرأت گفت موفقیت برای به دست آوردن پول و ثروت برای شما دور از دسترس نیست.

بنابراین اصلی ترین عامل در را کسب توانگری و آرزو، اصلاح ذهنی خود است که البته باید گفت این نگته بزرگترین گام برای رسیدن به توانگری در زندگی می باشد.

 

۲ راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها برای توانگری

 

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.