Home / زندگی / از قدرت کلام خودتان در زندگی آگاه باشید
قدرت کلام
کلام

از قدرت کلام خودتان در زندگی آگاه باشید

قدرت کلام بالاترین قدرت درونی است که می توان در راستای رسیدن به خواسته ها از آن بهره ببرید. هر روز آنچه را در زندگی می خواهید، به خودتان بگویید و به گونه ای رفتار کنید که انگار آن را دارید.

وقتی ما فکری را در ذهن داریم یا وقتی کلمه یا جمله ای را می گوییم، آن فکر یا حرف به نحوی وارد قانون ذهنی می شود و به عنوان تجربه به سوی ما برمی گردد.

افکار ما به سرعت از ذهنمان جریان می یابند، بنابراین در ابتدا به سختی می توانیم آنها را شکل دهیم. از طرف دیگر زبانمان آرامتر عمل می کند. پس اگر ما بتوانیم با گوش دادن به آنچه می گوییم و اجازه ندادن به افکار منفی تا از دهانمان بیرون بیایند به اصلاح گفتارمان می پردازیم، آنگاه می توانیم شروع به شکل دادن افکارمان کنیم.

قدرت فوق العاده ای در کلماتی که بیان می کنیم وجود دارد و بسیاری از ما آگاه نیستیم که چقدر آنها مهم هستند. بیایید کلمات را به عنوان پایه ای از آنچه پیوسته در زندگی مان خلق می کنیم و موفقیت در نظر بگیریم.

ما همیشه کلمات را به کار می بریم، با این حال به ندرت درباره آنچه به راستی می گوییم یا چطور آنرا بیان می کنیم، فکر می کنیم. معمولا توجه خیلی کمی به انتخاب کلماتمان داریم. در حقیقت بسیاری از ما به گونه ای منفی صحبت می کنیم.

نکته طلایی این است که قانون اولیه زندگی به ما می گوید: همان گونه که با خودت رفتار می کنی با دیگران رفتارکن.

چون هرآنچه بدهی همان به سویت برمی گردد و چیزی که به دیگران نسبت بدهی و برایشان بخواهی به گونه ای در وجود خودت شکل خواهد گرفت.

 

افکار مناظره درونی زندگی

به پیام های اولیه ذهنی در زندگی که آنرا مناظره درونی می نامیم، روشی است که ما با خودمان صحبت می کنیم. آن طوری که ما با خودمان صحبت می کنیم در نوع خود بسیار مهم است چون پایه ای می شود برای کلماتی که بر زبان می آوریم و فضای ذهنی ایجاد می کند که در آن عمل می کنیم و تجاربمان را در زندگی به سوی ما جذب می کند.

اگر ما خودمان را تحقیر کنیم، زندگی معنای چندانی برایمان نخواهد داشت. اگر ما خودمان را دوست داشته باشیم و قدر خود را بدانیم، آن وقت زندگی می تواند هدیه ای فوق العاده و لذت بخش باشد.

این راز را به خاطر داشته باشید که قدرت موفقیت در زندگی ما به کلام مان مرتبط است. توانایی ما برای رسیدن به هدف از صحبت کردن مسئولانه برای زندگی مان به دست می آید. باید بدانید که شما واقعا مسئول هستید، چه بپذیرید و چه نپذیرید. اگر می خواهید مسئول زندگی خود باشید، باید مسئولیت تمام کلماتی را هم که بیان می کنید، بپذیرید.

کلماتی و جملاتی که می گوییم، امتدادی از افکار ما هستند.

با گوش کردن به آنچه می گویید شروع کنید. اگر می شنوید که کلماتی منفی یا محدود کننده به کار می برید، آنها را تغییر دهید. وقتی داستان منفی را از کسی شنیدید، آنرا برای دیگران که می بینید تکرار نکنید. اما اگر داستان مثبتی را شنیدید آنرا برای همه بازگو کنید.

بنابراین همیشه مراقب کلامی که بر زبان می آورید باشید تا بتوانید به آرزو های زندگیتان دست یابید. همیشه مثبت فکر کنید و حرف های مثبت و امید وارانه بزنید و از صحبت ها و افکار منفی پرهیز کنید. حتی اگر خودتان شانسی برای موفقیت نمی دهید، باز هم مثبت فکر کنید و در کلام هم حرف های انرژی بخش بزنید. مطمئن باشید با این کار سریعتر به هدف زندگی خود می رسید.

 
[newsletter_signup_form id=3]

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.