روانشناسی

حقیقت راستین موفقیت چیست؟

حقیقت راستین موفقیت

ممکن است در سمینارهای موفقیت چیزهای زیادی را درباره حقیقت راستین موفقیت شنیده باشید. هرکدام از کتاب‌های اعتمادبه‌نفس، مدیریت مالی، کار و کارآفرینی چیزهای یکسانی می‌گویند.

ادامه نوشته

۵ روش برای تقویت شجاعت در زندگی

شجاعت در زندگی

چند وقت پیش، من فکر کردم که از زندگی چه چیزی می‌خواهم. بعد به نظرم آمد؛ شجاعت در زندگی. بدون شجاعت در زندگی چیزی درست معنی نمی‌دهد، هیجان ندارد و اتفاقات معنی‌دار اتفاق نمی‌افتد.

ادامه نوشته

۷ دلیلی که چرا شکست می‌خوریم

شکست

هر فرد موفقی صادقانه شکست را می‌پذیرد و برای همه ما اتفاق افتاده است. ولی از هر شکستی ما دو چیز باارزش را یاد می‌گیریم. یکی اینکه حداقل یک دلیلی برای شکست ما وجود دارد و دوم اینکه می‌توانیم از شکست خود دوباره شروع کنیم.

ادامه نوشته