زندگی

راه رسیدن به رویا

رسیدن به آرزو

فردی که آرزو و رویا ندارد به‌نوعی مرده است، هیجان ندارد، بی‌تحرک است.نکته مهم این است که راه رسیدن به رویا را بداند.

ادامه نوشته

موفقیت اجتماعی چیست

موفقیت شغلی

بیشتر افراد با این نوع  موفقیت‌ها آشنایی بیشتری دارند و اصولاً شاخص‌های موفقیت در ذهن آن‌ها شامل همین موفقیت‌های اجتماعی است.

ادامه نوشته