آرامش

با سرما خوردگی روحی چه کنیم!

افسردگی

توی زمستون و هوای سرد بارونی و برفی چیزی که خیلی رایج هست و بهش برمی خورید سرماخوردگی هست. ممکن است خودتان سرما خورده باشید یا یکی از اعضای خانواده یا همکاران و بستگان.

ادامه نوشته