مقالات

راز های موفقیت مدیران در چیست؟

موفقیت مدیران

اقتصاد خوب، عامل بزرگی در پیشرفت و خوشبختی ملت هاست. برای این کار به تولید کافی با کیفیت بالا و یک برنامه ریزی صحیح نیاز است.سپس این موسسات مختلف کشورها هستند که باید این برنامه ها را اجرا کنند.

ادامه نوشته

ماهیت اصلی پول در زندگی

پولدار شدن

پول به خودی خود نه خوب است و نه بد. پول فقط نوعی انرژی و نیرو است. شیوه به مصرف رساندن پول تعیین می کند که این انرژی به صورت مثبتی که به خوتان و دیگران منفعت می رساند به کار رفته است یا نه.

ادامه نوشته