مقالات

افکار منفی که شادی شما را نابود می‌کنند (رهایی از افکار مزاحم)

فکر منفی

افکار منفی در طبیعت فراگیر هستند و اغلب باعث ایجاد زندگی منفی می‌شوند. فکرهایی که ما می‌کنیم دو برابر رشد می‌کنند و افکار ما بر سلامت ما تأثیر می‌گذارند. پس باید برای رهایی از افکار مزاحم چاره اندیشید

ادامه نوشته