مقالات

افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران

افزایش اعتماد به نفس

کاهش یا افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران چطور شکل می گیرد؟ شما به لحظه‌ای می‌رسید که حاضرید حرکت کنید و به رؤیاهای خود برسید. آماده موفقیت هستید و مشتاق هستید اهداف خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، ولی اتفاقی که می‌افتد؛ به‌جای آنکه، آن‌طور که انتظار دارید …

ادامه نوشته

چگونه سرنوشت خود را تغییر دهیم

تغییر سرنوشت

چگونه سرنوشت خود را تغییر دهیم ؟ موفقیت شما، مسیر شما برای خودتان است. به این معنی نیست که آن را تنها انجام دهید. به این معناست که مسئولیت زندگی خود و کار خود را قبول کنید.

ادامه نوشته