Home / پول / چرا پول پول می‌آورد ؟
پول پول می آورد
پول

چرا پول پول می‌آورد ؟

پول پول می‌آورد. لابد این جمله معروف را از دهان عده‌ای که کارشان تجارت و دادوستد است شنیده‌اید.

حالا برای کامل‌تر کردن این جمله، دو جمله دیگر می‌آوریم که در کتاب‌ها نوشته‌شده است: موفقیت، موفقیت می‌آورد و شکست، شکست می‌آورد. چرا پول، پول می‌آورد؟ یا به عبارت ساده‌تر، چرا پول بیشتر، پول و سود بیشتر را به همراه می‌آورد؟ کاملاً طبیعی است. چون هر چیزی باهم‌جنس خود پرواز می‌کند و هم‌جنس پول، سود و پول است.

اگر قرار باشد که پول، باکسی پرواز کند تا قاعده کبوتر با کبوترباز با باز کند هم‌جنس باهم‌جنس پرواز؛ درست از آب درآید، چه کسی بهتر از سود و پول بیشتر؟

به همین قاعده، موفقیت و شکست هم باهم‌جنسان خود پرواز می‌کنند. هم‌جنس موفقیت چیست؟ قطعاً موفقیت. انتظار نداشته باشید مه هم‌جنس موفقیت، شکست باشد و زمین خوردن. هم‌جنس موفقیت، فقط موفقیت است.

بسیار خوب، این‌هایی که گفتیم قرار است چه دردی از زندگی ما را درمان کند؟ اگر قبول داشته باشیم که هم‌جنس باهم‌جنس پرواز می‌کند و هم‌جنس موفقیت، موفقیت بیشتر است، پس می‌توانیم قبول داشته باشیم که موفقیت‌های کوچک‌تر و ریزتر، می‌توانند و باید موفقیت‌های بزرگ‌تر را به همراه داشته باشند. چرا؟ جدا از حد و اندازه و تفاوتی که یک موفقیت کوچک، با یک موفقیت بزرگ یا متوسط دارد، جنس آن‌ها یکی است. یعنی هر دو هم‌جنس هستند. یعنی هر دو قرار است باهم پرواز کنند.

اگر همه این قاعده‌ها را قبول داشته باشیم و ازنظر منطقی هم درست باشند، که درست هستند، پس با شروع موفقیت‌های کاملاً ساده و پیش‌پاافتاده، می‌توانیم موفقیت‌های بیشتری را جذب کنیم.

این موفقیت‌های بیشتر هم موفقیت‌های متوسط‌تر و بیشتری را جذب خواهند کرد. و این موفقیت‌های متوسط، البته دادوفریاد راه انداخته و موفقیت‌های بزرگ و قابل‌توجه را جذب خودشان خواهند کرد.

همه این‌ها مثل یک حلقه از یک زنجیر بزرگ به هم وصل هستند که تکان خوردن یکی از آن‌ها، می‌تواند بزرگ‌ترین حلقه این زنجیر را هم تکان بدهد. اگر نگاه شما به موفقیت‌های کوچک و ریز، در این حد و اندازه کلی باشد، دیگر این موفقیت‌های کوچک را سرسری نخواهید گرفت و به همان عظمتی که به موفقیت‌های استثنایی نگاه می‌کنید، به آن‌ها هم توجه خواهید کرد.

همین توجه به موفقیت‌های کوچک، باعث تکان خوردن این زنجیر بزرگ خواهد شد و انتهای این زنجیر بزرگ، حلقه‌های بزرگ موفقیت به انتظار لرزشی دیگر نشسته‌اند؛ از سوی شما.

پس منتظر چه هستید؟ حرکت کنید و موفقیت‌های کوچک را جدی بگیرید و برای به دست آوردن پیروزی‌های بزرگ‌تر در زندگی تلاش کنید.

۲ راز بزرگ دستیابی سریع به آرزو ها

 

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.