Home / زندگی / نقش باورها در رسیدن به هدف زندگی
باور ذهنی
باور

نقش باورها در رسیدن به هدف زندگی

کردارتان بر مبنای باورتان تعیین می شود. وقتی می توانید خودتان را همچون آفریده ای الهی ببینید که از سرچشمه مهر و محبت بی قید و شرط نشات گرفته اید و عاری از هر گونه احساس شرمندگی یا انکار خودتان هستید، جسم شما هم چاره ای ندارد جز اینکه بهره کافی از این سفر ببرد.

اگر در هنگام تصمیم گیری برای خوردن غذا، چنین اندیشه هایی را در سر بپرورانید: ” هدف من این است که این غذا در بدنم به انرژی تبدیل شود تا احساس کنم که نیرومند و قوی هستم.” در این صورت جسمتان نیز بر مبنای اندیشه های شما به آن غذا واکنش نشان خواهد داد.

وقتی باورهای ریشه داری را از بین ببرید که احساس گناه، نگرانی، اضطراب و حتی ترس را در وجودتان پرورش می دادند، جسمتان نیز متد شیمیایی ویژه ای را تولید می کند که شما را به حالت هماهنگی باز می گردانند تا احساسی خوشایند داشته باشید و جسمی سالم را برای خودتان پرورش دهید.

با برنامه ریزی کردن دوباره ساختار فکری خودتان و هماهنگ کردن آن با آرزویی که درباره سالم بودن در سر می پرورانید، می توانید کردارهای ناسالمی را تغییر دهید که به بیماری و ناهماهنگی منجر می شود. دقیقا عملکرد قانون جذب چنین است.

ویلیام جیمز، پدر روانشناسی نوین در این باره می گوید:

 

قانونی در روانشناسی وجود دارد که بر مبنای آن، اگر شما تصویری را در ذهن در این باره بسازید که دوست دارید چگونه انسانی باشید و آن تصویر را مدت کافی در ذهن تان حفظ کنید، به زودی به همان انسانی تبدیل می شوید که تصویرش را در ذهنتان پرورانده اید.

قدرت شگفت انگیز اندیشه های ما چنین است. اما باید نکته ای فراتر از این عقیده مد نظر قرار دهید که جسم شما به طور خودکار، بر مبنای اندیشه های برنامه ریزی شما واکنش نشان می دهد. در حالی که انتظارات تصوری خودتان را درباره جسم بیمارتان با آرزوی سالم شدن و احساس خوب داشتن هماهنگ می کنید.

به این واکنش خودکار نیز پی خواهید برد: کردارتان به طور همزمان با آرزوهای بر زبان آمده شما هماهنگ می شود.

شاید چنین رویدادی به تدریج اتفاق بیفتد، اما به هر حال به مرحله ای می رسید که پی می برید دیگر با ترس و دلهره زندگی نمی کنید و بیش از حد نسبت به ظاهرتان حساسیت نشان نمی دهید. این آگاهی فوق العاده درباره پذیرش بی قید و شرط خودتان با این آرزوی نیرومند همراه می شود که با جسم خودتان با احترام رفتار کنید.

با اعتماد کردن به اندیشه های خود، برای اینکه سلامتی دلخواه تان را جذب کنید، شیوه ای بهتر را برای هماهنگ کردن زندگی تان و بهره مند شدن از آن یافته اید. اکنون می توانید آرامش داشته باشید و از زندگی لذت ببرید. وقتی معنویت را آگاهانه به انرژی اندیشه های خود فرا می خوانید، کفه ترازوی زندگی تان را با توجه به آرزوها و هدف های خود سنگین کرده اید.

در این صورت، مسئولیت هایی کمتر از گذشته به نفس تان واگذار می شود. جسم شما نمایانگر هویت نفس شما خواهد بود. شما اندیشه ها یی را انتخاب کرده اید که با سرچشمه معنوی وجودتان هماهنگ هستند و به این ترتیب دلیلی برای ناسالم بودن وجودتان باقی نمی ماند و موفقیت حاصل می شود.

منبع:مجله راز شماره ۶۹

مقاله زیر را هم در این ارتباط مطالعه بفرمایید:

۲ راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها

 

یک نظر

  1. باور دارم که موفق می شوم

    خیلی عالی و جذاب بود. تشکر

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.