Home / زندگی / تربیت کودک از بدو تولد
تربیت فرزند
تربیت کودک

تربیت کودک از بدو تولد

یکی از مهم‌ترین عواملی که به موفقیت در زندگی خانوادگی مربوط می‌شود تربیت کودک هست.

اگر این تربیت کودک از بدو تولد و حتی از دوره جنینی آغاز شود، بسیار مفیدتر و مثمر ثمر تر خواهد شد. نکته حائز اهمیت در موضوع تربیت کودک این است که فرزند شما بیشتر از رفتار و اتفاقات محیط خانوادگی آموزش می‌پذیرد تا از گفتار و بیان نکات تربیتی و تذکرات آموزشی.

در زیر به بعضی نکات مثبت و منفی که در تربیت کودک از بدو تولد مؤثر هستند، اشاره می‌کنیم.

نکات مثبت در تربیت کودک:

اگر در محیطی سرشار از آرامش و صفا بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که به آرامش ذهن برسند.

اگر در محیطی سرشار از دوستی و عطوفت و مهر بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که دنیا جایگاهی خوب برای زیستن است.

اگر در محیطی سرشار از امنیت بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که به خود و دنیای پیرامونشان اعتماد داشته باشند.

اگر در محیطی سرشار از صداقت و عدالت بزرگ شوند، به مفهوم حقیقت و عدالت و داد پی می‌برند.

اگر شراکت را به آن‌ها نشان بدهند، یاد می‌گیرند که سخاوتمند و گشاده‌دست باشند.

اگر آن‌ها را تائید کنند، یاد می‌گیرند که در زندگی هدف داشته باشند.

اگر از کارهایشان اظهار رضایت کنند، یاد می‌گیرند که خودشان را دوست داشته باشند.

اگر از آن‌ها تعریف و تمجید شود، یاد می‌گیرند که از دیگران قدردانی کنند.

اگر به شجاعت فراخوانده شوند، یاد می‌گیرند که اعتمادبه‌نفس داشته باشند.

اگر به تحمل کردن دعوت شوند، یاد می‌گیرند که همواره صبر پیشه کنند.

نکات منفی در تربیت کودک:

اگر در محیطی سرشار از بخل و حسد بزرگ شوند، با مفهوم حسادت ورزیدن آشنا می‌شوند.

اگر در جریان رشدشان هدف تمسخر و استهزاء قرار بگیرند، یاد می‌گیرند که خجالتی باشند.

اگر با اندوه و تأسف بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که برای خودشان احساس تأسف کنند.

اگر با هراس بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که همواره دلواپس مسائل پیش رو باشند.

اگر با خصومت و بدخواهی بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که مدام با دیگران بگومگو کنند.

اگر با عیب‌جویی و انتقاد بزرگ شوند، یاد می‌گیرند که دیگران را محروم کنند.

همانا بزرگ‌ترین خدمتی که هر فرد می‌تواند به کشور و دیگر هم نوعانش بکند، این است که به خانواده‌اش توجه نشان داده و افرادی سالم تحویل جامعه بدهد. جرج برناردشاو

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.