Home / زندگی / بر روی آنچه دوست دارید متمرکز شوید
مثبت اندیشی

بر روی آنچه دوست دارید متمرکز شوید

چون اندیشه هایتان تعیین کننده الگوی چیزهایی است که به سوی خود می کشانید، بهتر است به جای اندیشیدن به آنچه نمی خواهید، به آنچه می خواهید فکر کنید.

با ترس یا نفرت از متضاد آنچه خواهانید، خواسته تان را به دست نمی آورید. مثلا ثروت ناشی از انزجار از فقر نیست. زیرا بر هر آنچه متمرکز می شوید، همان را به دست می آورید. همیشه انرژی از پی اندیشه می آید.

هر چه بیشتر به دارایی و فراوانی توجه کنید، بیشتر آنرا به تصویر در می آورید و در نتیجه، بیشتر آنرا به سوی خود می کشانید.

مثبت اندیشی نیز حائز اهمیت است. اندیشه ها و عواطف مثبت، آنچه را که خواهانید به سوی شما می کشانند. عواطف منفی موجب تجلی خواسته هایتان نمی شوند، فقط آنچه را که نمی خواهید به سوی شما جذب می کنند.

مدت زمانی را در آرامش بگذرانید تا درباره خواسته تان به طور مثبت بیندیشید. وقتی به تفکر والاتر نمی پردازید و به چیزهایی نظیر مشکلات فکر می کنید، فراوانی را پس می زنید و دفع می کنید.

درباره اندیشه منفی خود نیز احساس نامطلوب نداشته باشید. زیرا ترس یا انزجار از اندیشه های منفی تان، به آنها اقتداری مضاعف می بخشد. بگذارید واکنش تان در برابر فکر های منفی، همچون شیوه پاسخ گویی تان به کودکی خردسال باشد، که می دانید طرز رفتار دیگری را بلد نیست. فقط لبخند بزنید و رفتار بهتر را نشانش دهید.

هر گاه پی بردید که به اندیشه یی منفی پرداخته اید، بی درنگ اندیشه یی مثبت را به جای آن بنشانید. مثلا وقتی می خواهید بگویید: ” به اندازه کافی پول ندارم “ در دلتان بگویید: ” من بسیار دولتمند و ثروتمندم “

اندیشه های مثبت دارای قدرت بیشتری از اندیشه های منفی در زندگی هستند. یک اندیشه مثبت می تواند صدها اندیشه منفی را نابود کند. جانتان نمی گذارد اندیشه های منفی و حقیرتان به واقعیت درآیند، مگر اینکه تجلی آنها به شما درسی را بیاموزد که موجب رشدتان شود. زیرا شما مورد محبت و حمایت جانتان و کائنات هستید.

از این رو، هر چه اندیشه های مثبت تر و والاتر داشته باشید، بیشتر متجلی می گردند. و هر چه بیشتر تکامل یابند، اندیشه هایتان قدرت تجلی افزونتری خواهند یافت. مسئولیت خودتان نیز در مورد اندیشیدن به اندیشه های والاتر افزونتر خواهد شد و جذب موفقیت نیز سریعتر انجام می گیرد.

برای آموختن مثبت اندیشی، راههای بسیار وجود دارد. مثلا می توانید تصاویر ذهنی تان را در پرتو نور قرار دهید. می توانید مجسم کنید که اندیشه های منفی تان کمرنگ و محو می شوند و اندیشه های مثبت تان بزرگتر می شوند. هم اکنون به خودتان مجال دهید تا به چیزی که می خواهید بیندیشید.

بر روی یک فکرتان که به شما می گوید ” به چه دلیل قادر به داشتن آن نیستید ” انگشت بگذارید. اکنون مجسم کنید که آن فکر کمرنگ و محو می شود. یا مجسم کنید کنید که آن فکر روی تخته سیاه نوشته شده و شما آنرا پاک می کنید. یا مجسم کنید که آن فکر را درون بادکنک یا حبابی می گذارید و اجازه می دهید که به دور دست ها پرواز کند. هر راه حلی که برای حذف آن فکر از واقعیت وجودتان موثر می یابید، به اجرا درآورید.

پس از آن سعی کنید آن هدف و خواسته ای را که دارید به سوی خود جذب کنید. با هدایت افکار خود به سوی موفقیت و آرزو مد نظر خود و تمرکز هر چه بیشتر، قطعا برایتان دست یافتنی خواهد بود.

اگر علاقمند به دریافت این نوع مقالات هستید، کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید :
[newsletter_signup_form id=3]

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.