Home / زندگی / برای موفق شدن مثبت بین باشید
دید مثبت
مثبت بین

برای موفق شدن مثبت بین باشید

در تمامی امور زندگی سعی کنید مثبت بین باشید تا اثرات آن را در تمام ابعاد زندگی روزمره خود مشاهده نمایید.

اغلب خواسته های واقع بینانه قابل دستیابی و عملی هستند، اما اگر به خودتان اجازه دهید نا امید شوید و دست از تلاش بردارید، بعید است که بتوانید آرزو هایتان را تحقق بخشید. در واقع این احتمال می رود که اصلا کار را شروع نکنید.

دائم عذر و بهانه می آورید؛ کارها را به تعویق می اندازید؛ از رو به رو شدن با جزئیات مشکل طفره می روید و عموما هرگز حتی یک بار هم فرصتی مناسب ایجاد نمی کنید که کار شروع شود یا به هدف برسد.

خیلی مهم است که برای خود یک چار چوب فکری صحیح و کارآمد در نظر بگیرید. به خودتان اجازه ندهید که درباره نتیجه کار بدبین باشید. نگذارید ذهنتان به دنبال پیش فرض هایی برود که از شکست شما حکایت می کنند، شروع کارها را بیش از حد به تأخیر می اندازند و یا باعث نیمه تمام رها کردن کار می شوند.

در عوض راجع به هدف خود بیندیشید؛ تمام نکات مثبتی که در اختیار دارید و به شما کمک می کنند بررسی کنید، ببینید تا کجای کار پیش رفته اید و مجسم کنید وقتی در نهایت آنچه آرزو دارید به دست بیاورید چه لذتی خواهید برد!

تمام لحظات باشکوهی را در نظر آورید که خودتان با دیگران پس از تحقق آنچه می خواسته اید، با وجود تمام موانع، و با وجود تمام سختی ها سپری خواهید کرد؛ و بعد تمام دلایل خود را برای موفقیت در این راه بنویسید.

مثبت اندیشی کاری نیست که فقط از عهده افراد مثبت بر می آید. اتفاقا موضوع کاملا بر عکس است. مردمان مثبت چنین هستند چرا که مثبت اندیشی را برای خود انتخاب گرده اند.

 

از معاشرت با کسانی که افکار و کلام منفی دارند بپرهیزید

اگر در مورد موانع و پستی ها و بلندی های راهتان احساس بدی دارید یا از رویارویی با مسائل و مشکلات مربوط به آنچه می خواهید دچار ترس و واهمه شده اید، هرگز دور و بر کسانی که این افکار منفی را تایید می کنند نگردید.

در زندگی به دنبال کسانی باشید که به خوبی می دانید شما را برای این کار مهیا و به شما کمک می کنند احساس مثبتی نسبت به آنچه در پیش دارید پیدا کنید.

 

خواسته های خود را با صدای بلند بر زبان آورید

اگر می خواهید به چیزی ایمان بیاورید، لازم است با صدای بلند آنرا بر زبان آورید. با لحنی قاطع، مشخص و معلوم چگونگی آنرا برای خود بگویید. به دلایل بسیار زیادی، اگر کلمات خود را به صورت زمان حال و در قالب جملات مثبت بیان کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد. نگویید: “من …… نیستم” بلکه به جای آن عبارتی بسازید که می گوید: “من …. هستم”.

پس عبارتی را پیدا کنید که آنچه را می خواهید به صورت مثبت در خود جای دهد، طولی نخواهد کشید که خودتان را در حال اندیشیدن به شکلی که می خواستید خواهید یافت.

عباراتی را که انتخاب می کنید تا به خودتان بگویید، هر چه که هست، باید بارها و بارها تا جایی که می توانید بر زبان آورید. دست کم روزی چند بار این عبارات تاکیدی را تکرار کنید. این کار یکی از سنگ بناهای اصلی و اساسی تفکر مثبت است، چرا که افکار مثبت از این طریق جا می افتند و به صورت مداوم تکرار و تایید می شوند.

منبع: مجله خلاقیت شماره ۳۷

 

 

 

 

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.