Home / زندگی / الزامات رسیدن به هدف ها در زندگی
هدف چیست
هدف

الزامات رسیدن به هدف ها در زندگی

می خواهیم با هم مواردی را بررسی نماییم که برای رسیدن به هدف لازم است.

کارها به خودی خود حل نمی شوند. اول باید یک فهرست درست کنید. فهرستی می تواند خیلی کوتاه یا بلند باشد. این فهرست نشان دهنده مراحل و اتفاقاتی خواهد بود که برای رسیدن شما به هدفتان، در زندگی لازم است پست سر گذاشته شوند.

هر چه باشد، اگر با این مراحل به اندازه کافی آشنا نشده باشید، چگونه می خواهید مطمئن شوید که یکایک آنها انجام و واقعا پشت سر گذاشته می شود؟ در این حالت گمان می کنید به چه شرایط و امکاناتی نیاز خواهید داشت تا در طرز فکر کسی دیگر تحول ایجاد کنید؟

هر نوع موفقیت که بخواهید، باید اول این شرایط و نیازمندیهای اولیه را شناسایی کنید. در غیر این صورت چگونه می خواهید موجب پیش آمدن وضعیت دلخواهتان بشوید؟ در نظر داشته باشید برای آنکه چیزی درو کنید اول باید بذری کاشته باشید. ممکن است بخش عمده ای از کار، فقط اندیشیدن درست و کافی باشد؛ البته شاید هم ماه ها کار سخت و طولانی.

به هر صورت، اگر قضیه را از بیرون مشاهده کنیم متوجه خواهیم شد که اتفاقات خوب هرگز بدون علت از آسمان نازل نمی شوند و مفت مجانی در دامن افراد قرار نمی گیرند.

در اغلب موارد که اینطور است. اگر چیزی را واقعا می خواهید، باید ببینید که چگونه می توانید آنرا به دست آورید. این اولین مرحله در روند تحقق آرزوهایتان خواهد بود.

 

خواسته های بزرگ را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید

گاهی آنچه می خواهید، باید در زمانی نسبتا کوتاه به دست آید. اما خواسته های دیگر می توانند به قدری مهم و بزرگ باشند که در رسیدن به آنها نمی توان عجله کرد. چنین مواردی را باید به مراحل ساده تر و کوچکتر که که به راحتی قابل اجرا هستند تقسیم کنید.

و صد البته مهمترین قسمت کار آن است که هر کدام از این مراحل را یک به یک جدی بگیرید و با دقت اجرا کنید. تک تک این گام ها را به نحوی در نظر بگیرید که انگار همان خواسته نهایی شماست و آن را صرفا یک نقطه شروع در نظر نگیرید.

راز قانون طلایی این است که هر آرزوی بزرگ را به چندین مرحله ساده تر و کوچکتر تقسیم کنید و هر یک از این مراحل را به تنهایی یک مأموریت مهم به حساب آورید و جدی بگیرید.

در غیر این صورت همیشه کارها به نظرتان کوهی می آیند که هر روز شما را دلزده تر و ناامید تر   می کند. در واقع اگر مستقیما خواسته نهایی خود را در نظر بگیرید همیشه به چیزی کمتر و به مراتب کوچکتر خواهید رسید.

هر هدف و خواسته یی ارزش آن را دارد که برایش چند سنگ نشانه و هدف کوچکتر در بین مسیر تعیین کنید. هر چند که این نقاط هرگز خواسته ها و اهداف نهایی شما نیستند، قدم هایی درست برای رسیدن به آرزوی نهایی زندگی محسوب می شوند.

لازم نیست که هر سنگ نشانه و خواسته موقتی هم تا این حد دقیق و معین باشد. اما همین که کل مسیر برای رسیدن به آرزو نهایی خود را به فاصله های کوچکتری تقسیم کرده اید می تواند انرژی بخش شما باشد و اعتماد به نفس شما را بالا ببد و روحیه شما را تا آخر مسیر حفظ نماید.

منبع:مجله موفقیت شماره ۱۳۴

دستور العمل ۱۲ صفحه ای زیر به شما کمک زیادی در رسیدن به هدف می کند:

۲ راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها

 

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.