Home / زندگی / آیا شما جذاب هستید؟
جذاب
جذاب

آیا شما جذاب هستید؟

اکثریت افراد در ارائه تعریف جامعی از واژه کاریزماتیک یا جذابیت و جذاب بودن اختلاف نظر دارند.

ولی درباره اینکه چه افرادی کاریزما دارند و جذاب هستند و چه کسانی از آن بی بهره اند دیدی مشترک دارند. هنگامی که از مردم درباره کاریزماتیک سوال می شود بیشتر از افراد معروف، سیاستمداران و هنرپیشه ها نام می برند.

کاریزما چیست؟

کاریزمای شخصی با رهبری کاریزماتیک و جذاب یکسان نیست، ولی بیشتر رهبران کاریزماتیک، البته نه همه آنها، ویژگی کاریزمای شخصی را نیز دارا هستند. کاریزمای شخصی مجموعه ای از مهارت های عاطفی پیچیده و ماهرانه است. این مهارت ها به افراد کاریزماتیک کمک می کند تا از نظر عاطفی بر دیگران تاثیر بگذارند، به طور موثر با آنها مراوده کنند و ارتباطات میان فردی نیرومندی با دیگران برقرار سازند.

اجزای کاریزما و جذاب بودن عبارتست از:

تاثیر عاطفی: افراد جذاب احساساتشان را به صورت آنی و واقعی بیان می کنند. این روش به آنها اجازه می دهد تا بر رفتار و احساسات دیگران تاثیر بگذارند. همه ما به خوبی می دانیم که وقتی افراد کاریزماتیک وارد مکانی می شوند، به آن روشنی می بخشند. بر افکار دیگران تاثیر مثبت می گذارند، در عین حال زمانی که عصبانی یا خشمگین می شوند شاید همه چیز را به هم بریزند.

حساسیت عاطفی: داشتن توانایی تفسیر عواطف دیگران به فرد کاریزماتیک اجازه می دهد تا با پاسخ دادن به احساسات دیگران با آنها ارتباط عاطفی برقرار کند.

کنترل عاطفی و هیجانی: افراد کاریزماتیک به درستی می توانند هیجانشان را کنترل کنند. آنها به اصطلاح از کنترل خارج نمی شوند، مگر اینکه بخواهند از روی عمد نکته ای را یادآوری کنند. از نظر احساسی بازیگران خوبی هستند و می توانند در زمان لازم دلربایی کنند.

تاثیر اجتماعی: یکی از مهارت های ارتباط کلامی و توانایی برقراری ارتباط ب دیگران، تعامل اجتماعی است. در این زمینه افراد جذاب افرادی ماهر، خوش صحبت و دارای بیانی سرگرم کننده هستند. آنها بر دیگران تاثیر عاطفی می گذارند و حرف هایشان نیز قدرت زیادی دارد. به جرات می توان ادعا کرد، تقریبا تمام رهبران کاریزماتیک سخنوران مردمی کارآمدی هستند.

حساسیت اجتماعی: این مهارت در درک و تفسیر موقعیت ها، توانایی شنیدن حرف های دیگران و سازگار شدن با دیگران به کار می رود. این مهارت به افراد کاریزماتیک کمک می کند تا درباره محیط اطرافشان مبادی آداب و حساس باشند.

کنترل اجتماعی: این ویژگی یکی از مهارت های نقش گذاری مهم به ویژه در خصوص رهبران کاریزماتیک است. این مهارت را می توان به خوبی در شیوه رفتار با وقار رهبران کاریزماتیک مشاهده کرد. این مهارت موجب می شود تا افراد جذاب با افراد متفاوت سازگار شوند و با دیگران ارتباط عاطفی و اجتماعی برقرار کنند. این مساله خود تمایز بین افراد جذاب و غیر جذاب را نشان می دهد.

این موارد ذکر شده حاوی شش مهارت اجتماعی درباره کاریزمای شخصی بود. حال هرچه تعداد این ویژگی ها در افراد کاریزماتیک بیشتر باشد، او جذاب تر می شود و به موفقیت بیشتری دست پیدا می کند. همچنین افراد کاریزماتیک باید بین مهارت های مختلف تعادل برقرار کنند. برای مثال رفتار هیجانی بیش از اندازه، بدون توانایی کنترل یا مهار کردن، کاریزمای شخصی را کاهش می دهد و می تواند آنرا کم رنگ سازد.
[newsletter_signup_form id=3]

یک نظر

  1. سلام
    مطلب عالی بود موفق باشید به ما هم سربزنید

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.